Hanuman Chalisa 2023

Best Hanuman Chalisa – हनुमान चालीसा (2023)

**Hanuman Chalisa – हनुमान चालीसा** दोहा: श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि॥ **चौपाई:** बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन-कुमार। बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं हरहु कलेस बिकार॥ **जय हनुमान ज्ञान गुन सागर।** जय कपीस तिहुँ लोक उजागर॥ राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनि-पुत्र पवनसुत नामा॥ **महावीर …

Best Hanuman Chalisa – हनुमान चालीसा (2023) Read More »